STRONA POŚWIĘCONA HISTORII HARCERSTWA
   
 
This Web Site - Copyright © 2004-2016 By Marek & Marek Popiel - Tarnów - All rights reserved
 
   
   
SKAUT W INTERNECIE
   
         
    REDAKCJA: LESŁAW DALL - Zakopane, JANUSZ KRĘŻEL - Mielec, WIESŁAW KUKLA - Poznań, MARIAN MISZCZUK - Warszawa, MAREK KARPIŃSKI - Tarnów, MAREK POPIEL (red. naczelny) - Tarnów

Liczniki pobrań poszczególnych numerów SKAUTA działają od 7 marca 2006 r.

   
 

NR 4 [43] wrzesień 2016 r., ROK XII
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; M. Popiel, Wypisy ze Sprawozdania Wydziału PTG „Sokół-Macierz” we Lwowie za 1911 rok, s. 3; L. Gorycki, Skauting mniejszości narodowych i etnicznych w II Rzeczpospolitej (część 1), s. 7; M. Karpiński, Tarnowska wystawa prasy harcerskiej w 1986 r., s. 13; M. Popiel, Uhonorowanie Tadeusza Strumiłły w Książniczkach, s. 18; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 1.09.2016 r., s. 19; W. Kukla, Recenzja książki – Katarzyna Marszałek, Dziedzictwo którego nie można odrzucić. Próba interpretacji wybranych źródeł z lat 1918–2015 do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego, s. 20.

 Pobrań: 37
   
 

NR 3 [42] 22 maja 2016 r., ROK XII, NUMER NADZWYCZAJNY
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; A. Małkowski, Rozkaz Dzienny, s. 3; M. Popiel, Rozkaz Dzienny – pierwszy dokument harcerski, s. 5; Członkowie pierwszej Komendy Scoutowej we Lwowie – 1911 r., s. 7; M. Popiel, W kręgu legend i mitów, s. 8; A. W., Scouting, s. 12; M. Popiel, Recenzja książki – Tomasz Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, s. 16.

 Pobrań: 180
   
 

NR 2 [41] 22 maja 2016 r., ROK XII
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; K. Przybyło, M. Popiel, Władysław Malczewski (1907–1940). Zarządca Górek Wielkich, s. 3; Szary Smrek, Reportaż z Górek, s. 10; J. Błoniarz, Pierwsza Książka o Andrzeju Małkowskim – uzupełnienie, s. 13; P. Głowiak, Seria „Przywrócić Pamięć” – Zestawienie wydanych reprintów na dzień 25.04.2016 r., s. 14; M. Popiel, Recenzje, s. 16.

 Pobrań: 203
   
 

NR 1 [40] 22 lutego 2016 r., ROK XII
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; L. Dall, Sanitariuszka Lili – Antonina Mokłowska (1895–1978), s. 3; J. Broniewski, Pożegnanie twórczyni harcerstwa polskiego – śp. Olgi Małkowskiej „Oleńki”, „Gaździny”, s. 5; W. Noskowski, Boys-scouts, s. 9; M. Popiel, Wybór źródeł do dziejów ZHP – kilka refleksji, s. 14; M. Popiel, Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa – spis artykułów za lata 2013–14, s. 15.

 Pobrań: 373
   
 

NR 4 [39] grudzień 2015 r., ROK XI
TREŚĆ: Życzenia od redakcji, s. 2; M. Popiel, O Pułkach żakowskich – odnaleziony tekst z 1910 roku, s. 3; E. Cenar, Pułki żakowskie, s. 4; M. Popiel, Polonika harcerskie z lat 1913–38 w Muzeum Polskim w Ameryce, s. 5; M. Popiel, O konkursie na harcerską nowelę w lwowskim „Skaucie”, s. 11; S. Granieczny, Harcerskie serce I nagroda w konkursie nowelistycznym „Skauta”, s. 14; W. Kukla, Informacja – academia.edu, s. 15; 25 lat miesięcznika „Czuwaj”, s. 16; Be the spark! Magazine”, Warszawa 2014, nr 1; P. Głowiak, Nowe reprinty „Impulsu”, s. 16.

 Pobrań: 305
   
 

NR 2–3 [37–38] maj–wrzesień 2015 r., ROK XI
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; [Anonim], Ś.p. por. Andrzej Małkowski, s. 3; O. Małkowska, Na posterunku… – wiersz, s. 4; S. Sedlaczek, Andrzej Małkowski, s. 5; M. Popiel, Ostatni kurs harcmistrzowski w Ośrodku Harcerskim w Górkach Wielkich w 1939 roku, s. 8; M. Popiel, (P. Damaszko), Hm. Tadeusz Dobrowolski „Siuks”, s. 13; W. Kukla, Niemieckie książki filatelistyczne – recenzja, s. 14; W. Kukla, Scouting in Poland – recenzja, s. 15; M. Popiel, Hm. Zygmunt Szadkowski – recenzja, s. 16.

 Pobrań: 474
   
 

NR 1 [36] 26 marca 2015 r., ROK XI
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; Tadeusz Strumiłło, Andrzej Małkowski, s. 3; Stanisław Sedlaczek, Ś. p. Andrzej Małkowski, s. 5; [Adam Ciołkosz], Jak żył i umarł Andrzej Małkowski, s. 7; Juliusz Dąbrowski, U matki, s. 8; M. Lachowicz, Pierwszy Skaut Polski, s. 10; Lesław Dall, Skaut Tadzio Kuhn i „Złe spojrzenie” Żeromskiego, s. 12; Stefan Żeromski, Złe spojrzenie, s. 13; Marek Popiel, Ośrodek kształcenia Starszyzny Harcerskiej w Górkach Wielkich, s. 18.

 Pobrań: 594
   
 

NR 4 [35] listopad 2014 r., ROK X
TREŚĆ: M. Popiel, Od redakcji, s. 2; [Kazimierz Wyrzykowski], Wspomnienie pośmiertne. Andrzej Małkowski, s. 3; W., Andrzej Małkowski, s. 4; Chudek Józef Marian, Andrzej Małkowski, pierwszy harcerz polski. Krótki życiorys w 10-tą rocznicę zgonu, s. 6; Bambaju [Aleksander Kamiński], Twórca Harcerstwa Polskiego. O Andrzeju Małkowskim, s. 10; Wojciech Albrycht, Gawędy starego żołnierza. Na poważnie i na śmiesznie. Andrzej Małkowski, s. 12; M. Popiel, Pierwsza Książka o Andrzeju Małkowskim, s. 14; Paweł Iwaniuk, Harcerstwo zakopiańskie w latach 1913–1945 – recenzja, s. 16; W. Kukla, Od pieriestrojki do Karty Polaka. Środowiska i organizacje polskiego harcerstwa na terenie ZSRR i po jego rozpadzie – recenzja, s. 19.

 Pobrań: 624
   
 

NR 3 [34] wrzesień 2014 r., ROK X
TREŚĆ: s. 2 – M. Popiel, OD REDAKCJI; s. 3 – W. J. Witrylak (1898–1971), MÓJ HARCERSKI ŻYCIORYS; s. 6 – M. Wczelik, O PRADZIADKU – HARCERZU; s. 7 – W. J. Witrylak, ZWIĘZŁA HISTORIA DRUŻYN SKAUTOWYCH, NASTĘPNIE HARCERSKICH W SAMBORZE (1911–1929); s. 9 – W. Kukla, POŻEGNANIE HM. EWY KARPIŃSKIEJ-GIERAT; s. 11 – A. Jaroszyńska-Kirchmann HARCMISTRZYNI EWA GIERAT O HARCERSTWIE W AMERYCE; s. 13 – M. Popiel, ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA – ANALIZA STATYSTYCZNA I SPIS ARTYKUŁÓW; s. 18 – M. Popiel, KRAKOWSKI ROCZNIK HISTORII HARCERSTWA – ANALIZA STATYSTYCZNA I SPIS ARTYKUŁÓW; s. 25 – M. Popiel, OMÓWIENIE KOLEJNYCH KSIĄŻEK SERII WYDAWNICZEJ „PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ”.

 Pobrań: 615
   
 

NR 2 [33] 4 czerwca 2014 r., ROK X
TREŚĆ: s. 2 – M. Popiel, OD REDAKCJI; s. 3 – Z. J. Bytnar, ŻYCIORYS; s. 7 – J. Rymszewicz, WAKACJE NA WILEŃSZCZYŹNIE W 1939 ROKU; s. 9 – A. Zawadzka, TADEUSZ „ZOŚKA” I PRZYJAŹŃ; s. 11 – Z. J. Bytnar, O OBOWIĄZKACH W PRZYJAŹNI; s. 12 – Z. J. Bytnar, TRAGEDIA ALKA; s. 13 – W. Śliwerski, O ADOLFIE ZBIGNIEWIE HEIDRIHU – NACZELNIKU ZHP; s. 14 – M. Popiel, KSIĄŻKI STANISŁAWA SEDLACZKA W SERII „PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ”.

 Pobrań: 736
   
 

NR 1 [32] marzec 2014 r., ROK X
TREŚĆ: s. 2 – M. Popiel, OD REDAKCJI; s. 3 – Z. Bytnar, W OCZACH MATKI – WSPOMNIENIE Z DZIECIŃSTWA SYNA – JANKA BYTNARA; s. 6 – Z. Bytnar, ARESZTOWANIE JANA I STANISŁAWA BYTNARÓW 23 MARCA 1943 ROKU W WARSZAWIE; s. 11 – Z. Bytnar, WSPÓLNA MOGIŁA; s. 14 – J. Krężel, ZAMYŚLENIE NAD NOWYM WYDANIEM KAMIENI NA SZANIEC; s. 15 – M. Popiel, SZKOŁA ZA LASEM. PROGRAM KSZTAŁCENIA STARSZYZNY HARCERSTWA PODZIEMNEGO; s. 15 – W. Śliwerski, SERIA WYDAWNICZA – PRZYWRÓCIĆ PAMIĘĆ.

 Pobrań: 666
   
 

NR 1 [31] marzec 2013 r., ROK IX
TREŚĆ: s. 2 –M. Cisek, FRANCISZEK MAKARY PĘKSZYC-GRUDZIŃSKI (1891–1915); s. 8 – M. Popiel, JAMBOREE W GÖDÖLLŐ W 1933 ROKU; s. 13 – TEKSTY O SKAUTINGU; s. 13 – SKAUT Z KALENDARZA PODHALAŃSKIEGO.

 Pobrań: 1088
   
 

NR 4 [30] październik 2012 r., ROK VIII
TREŚĆ: s. 2 – M. Miszczuk, NACZELNIK ADOLF ZBIGNIEW HEIDRICH (1899–1983). Biografia harcerska – cz. II; s. 10 – W. Kukla, M. Miszczuk, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HARCERSTWA NA ZAOLZIU; s. 17 – L. Dall, SKAUTOWE PRZYCZYNKI BIOGRAFICZNE W SŁOWNIKU „OFICEROWIE LEGIONÓW POLSKICH”; s. 23 – A. Targowski, POLSCY HARCERZE W ŚWIECIE PISZĄ OD 100 LAT – recenzja książki

 Pobrań: 1436
   
 

NR 3 [29] lipiec 2012 r., ROK VIII
TREŚĆ: s. 2 – M. Miszczuk, NACZELNIK ADOLF ZBIGNIEW HEIDRICH (1899–1983). Biografia harcerska – cz. I; s. 9 – W. Kukla, M. Miszczuk, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ZHP W NIEMCZECH W LATACH 1945–1949; s. 14 – A. Berowski, ZHP W NIEMCZECH – HUFIEC HARCERSKI IM. GEN. W. SIKORSKIEGO W HOHENFELS (LECHÓW)

 Pobrań: 1273
   
 

NR 1–2 [27–28] maj 2012 r., ROK VIII
TREŚĆ: s. 2 – M. Popiel, LEOPOLD UNGEHEUER (1903–1941) – OSTATNIA PRÓBA WODZA – cz. III; s. 8 – W. Kukla, M. Miszczuk, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HARCERSTWA W EUROPEJSKIEJ CZĘŚCI CESARSTWA ROSYJSKIEGO I ROSJII RADZIECKIEJ (1915–1919); s. 16 – M. Popiel, PIERWSZE TEKSTY O ANGIELSKIM SKAUTINGU; s. 16 – Anonim, TROSKA O MŁODZIEŻ

 Pobrań: 1258
   
 

NR 2–3 [25–26] październik 2011 r., ROK VII
TREŚĆ: s. 2 – M. Popiel, LEOPOLD UNGEHEUER (1903–1941) – OSTATNIA PRÓBA WODZA – cz. II; s. 7 – W. Kukla, M. Miszczuk, UWAGI O STANIE BADAŃ DZIEJÓW HARCERSTWA NA OBCZYŹNIE; s. 15 – J. Bońkowski, RAPORT KAPELANA HARCERSTWA – O JEGO SŁUŻBIE NA BIAŁORUSI W OKRESIE 9 X 1989–31 X 2009 R.; s. 17 – M. Popiel, PIERWSZE TEKSTY O ANGIELSKIM SKAUTINGU; s. 18 – M. Stępowski, JAK SWOJĄ MŁODZIEŻ WYCHOWUJĄ ANGLICY (PUŁKI WYWIADOWCZE BOY SCOUT W ANGLII), Kalendarz Towarzystwa Szkoły Ludowej na rok tysiąc dziewięćset jedenasty. 1911, pod redakcyą Dra Maryana Stępowskiego, Rocznik IV, Kraków, s. 100–107

 Pobrań: 1644
   
 

NR 1 [24] styczeń 2011 r., ROK VII
TREŚĆ: s. 2 – M. Popiel, LEOPOLD UNGEHEUER (1903–1941) – OSTATNIA PRÓBA WODZA – cz. I; s. 7 – M. Gołąb, MOJE WSPOMNIENIA Z ŻYCIA HARCERSKIEGO W RZESZOWIE W LATACH 1919–1922; s. 10 – M. Popiel, PIERWSZE TEKSTY O ANGIELSKIM SKAUTINGU; s. 10 – Fox, NA DRODZE DO STAŁEJ ARMII – Tygodnik „Świat”, Warszawa 2 października 1909 r., rok IV, nr 40; s. 12 – E. S. Naganowski, „BI-BI” i „BI-ES”, Dziennik „Słowo Polskie”, Lwów 16 i 17 listopada 1909 r., nr 536 i 538; s. 2 – M. Miszczuk, PIĄTKA LWOWSKA W LATACH 1911–14

 Pobrań: 2127
   
 

NR 3 [23] październik 2010 r., ROK VI
TREŚĆ: s. 2 – M. Miszczuk, IGNAC – HARCMISTRZ IGNACY PŁONKA (1904–2000) cz. II.; s. 8 – L. Dall, FOTOGRAFIE SKAUTOWE JAKO WOJENNE DOWODY TOŻSAMOŚCI; s. 10 – M. Popiel, SPOTKANIE KOLEKCJONERÓW PAMIATEK SKAUTOWYCH; s. 11 – M. Popiel, POLSKI SKAUTING MĘSKI… – O KSIĄŻCE IRENY KOZIMALI; s. 12 – M. Popiel, MATERIAŁY HISTORYCZNE STOWARZYSZENIA SZARYCH SZEREGÓW – PAMIĘCI HM. RYSZARDA KACZOROWSKIEO

 Pobrań: 1634
   
 

NR 2 [22] czerwiec 2010 r., ROK VI
TREŚĆ: s. 2 – M. Miszczuk, IGNAC – HARCMISTRZ IGNACY PŁONKA (1904–2000) cz. I.; s. 12 – M. Popiel, MAM SZCZERĄ WOLĘ… – O KSIĄŻCE BOGUSŁAWA ŚLIWERSKIEGIO

 Pobrań: 1903
   
 

NR 1 [21] 15 kwietnia 2010 r., ROK VI
TREŚĆ: s. 1 – PORTRET DRUHA HM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO, OSTATNIEGO PREZYDENTA RP NA UCHODŹSTWIE; s. 2 – M. Popiel, DZIAŁALNOŚĆ HARCERZY-SENIORÓW W LONDYNIE W LATACH 1962–1996; s. 8 – M. Miszczuk, ANDRZEJ MAŁKOWSKI W VI C. K. GIMNAZJUM WE LWOWIE W ROKU SZKOLNYM 1912/1913; s. 9 – M. Miszczuk, ANDRZEJ MAŁKOWSKI WE WSPOMNIENIACH JANA PRZYBYŁY; s. 11 – H. Paniszewa, HARCERSTWO W BRZEŚCIU (BIAŁORUŚ); s. 14 – Z. Pilarczyk, RECENZJA KSIĄŻKI CAŁYM ŻYCIEM PEŁNIĆ SŁUŻBĘ… ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO NA LITWIE W OPINII JEGO DZIAŁACZY I LIDERÓW; s. 16 – M. Miszczuk, DZIAŁANOŚĆ WYDAWNICZA KHK

 Pobrań: 1884
   
 

NR 3–4 [19–20] grudzień 2009 r., ROK V
TREŚĆ: s. 2 – M. Popiel, ALEKSANDER SZCZĘŚCIKIEWICZ (1897–1980)– Ostatni komendant Lwowskiej Chorągwi Harcerzy ZHP; s. 11 – W. Kukla, O HARCERSTWIE SAMODZIELNYM; s. 12 – W. Kukla, HARCERSKIE WIEŚCI. Gazetka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie. ZHR Polish Scouts of Canada (Richmond Hill, Ontario); s. 15 – J. L. Pyś, POPRAWIANIE ŚWIATA. Recenzja książki: M. Miszczuk, Jan Rossman „Wacek”; s. 16 – M. Popiel, KARTA POCZTOWA WYDANA Z OKAZJI ROKU ANDRZEJA I OLGI MAŁKOWSKICH

 Pobrań: 1958
   
 

NR 2 [18] maj 2009 r., ROK V
TREŚĆ: s. 2 – Sz. Dąbrowski, WINCENTY WIERZEJEWSKI (1889–1972); s. 5 - W. Kukla, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZNAŃSKIEJ CZARNEJ TRZYNASTKI; s. 11 - M. Popiel, RECENZJA KSIĄŻKI SZYMONA DĄBROWSKIEGO – Wincenty Wierzejewski. Działaj, twórz i nie bój się życia…; s. 13 - M. Miszczuk, PORTRET, KTÓREGO NIE BYŁO

 Pobrań: 2230
   
 

NR 1 [17] luty 2009 r., ROK V
TREŚĆ: s. 2 - M. Popiel, ROZWAŻANIA NAD WAŻNĄ DLA HARCERSTWA DATĄ…; s. 3 - Anonim, MEMORIAŁ W SPRAWIE USTALENIA DATY POWSTANIA HARCERSTWA W POLSCE; s. 7 - M. Miszczuk, CZWÓRKA LWOWSKA; s. 11 – W. Kukla, WILEŃSKA PRASA HARCERSKA w latach 1990–2008 (Wilno, Republika Litewska); s. 15 - K. Przybyło, HECA Z „HARCAMI”; s. 19 - M. Miszczuk, KRÓTKIE DZIEJE KSIĄŻKI JERZY BRAUN; s. 20 – M. Popiel, O DZIELE HM. DR MARII ŻYCHOWSKIEJ – POPULARYZATORKI POSTACI JERZEGO BRAUNA; s. 23 – L. Dall, WYSTAWA „HARCERSTWO W SZTUCE” – 2011 r.

 Pobrań: 2540
   
 

NR 3-4 [15-16] wrzesień-grudzień 2008 r., ROK IV
TREŚĆ: s. 2 - M. Popiel, ANDRZEJ MAŁKOWSKI W C. K. WYŻSZEJ SZKOLE REALNEJ W TARNOWIE – 1901/1902; s. 7 - W. Kukla, HARCERSTWO NAD PACYFIKIEM. OFICJALNY ORGAN Z.H.P., Koło Przyjaciół Harcerstwa w Vancouver, B.C. (1971–1986) VANCOUVER, BRYTYJSKA KOLUMBIA, KANADA; s. 11 - K. Przybyło, PŁONIE OGNISKO I SZUMIĄ KNIEJE. PIEŚŃ, KTÓRA MUSIAŁA POWSTAĆ PRZED 90. LATY; s. 14 - M. Popiel, W DZIEŃ DESZCZOWY I PONURY... SPRAWOZDANIE Z ODSŁONIĘCIE POMNIKA ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO W TARNOWIE

 Pobrań: 2136
   
 

NR 2 [14] czerwiec 2008 r., ROK IV
TREŚĆ: s. 2 - M. Popiel, Hm. WACŁAW WALERIAN BLICHARSKI (1912–1972) – cz. II.; s. 9 - W. Kukla, HARCERZ KRESÓW. Pismo Braci Harcerskiej HPnU [Harcerstwa Polskiego na Ukrainie] – Lwów, Ukraina; s. 13 - OLGA MAŁKOWSKA – W PAMIĘCI ŚWIADKÓW: s. 13 - D. Pniewska, MOJE SPOTKANIE Z DRUHNĄ OLEŃKĄ; s. 14 - I. Szenderowiczowa, MOJE SPOTKANIE Z ŚP. OLGA MAŁKOWSKĄ; S. 15 - J. Krężel, W ODWIEDZINACH U DRUHNY HM. RP OLGI MAŁKOWSKIEJ (opracowano na podstawie korespondencji nadesłanej przez hm. Józefa Kurowskiego z Mesznej); s. 19 - M. Popiel, HARCERSKIE SZLAKI W HARCERSKIM MIEŚCIE. Informacje o przedsięwzięciach organizowanych z okazji odsłonięcia pomnika Andrzeja Małkowskiego w Tarnowie

 Pobrań: 2697
   
 

NR 1 [13] marzec 2008 r., ROK IV
TREŚĆ: s. 2 - M. Popiel, Hm. WACŁAW WALERIAN BLICHARSKI (1912–1972) – cz. I.; s. 9 - W. Kukla, NASZA GAZETKA. Harcerskie Pismo dla Dzieci i Młodzieży. Czeski Cieszyn, Zaolzie, Republika Czeska; s. 15 - J. Krężel, KLUB PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI HARCERSKIEJ przy Tarnowskiej Chorągwi ZHP im. gen. Józefa Bema w Tarnowie (1984-2001); s. 19 - GŁOSY CZYTELNIKÓW; s. 20 - UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie ogłoszenia roku 2008 Rokiem Andrzeja i Olgi Małkowskich

 Pobrań: 3069
   
 

NR 4 [12] grudzień 2007 r., ROK III
TREŚĆ: s. 1 - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE; s. 2 - L. Dall, Gen. bryg. FERDYNAND ZARZYCKI (1888–1958), doktor filozofii, skaut, nauczyciel, minister i senator; s. 7 - W. Kukla, OGNIWA. PISMO HARCEREK/PISMO DZIEWCZĄT 1949–1955 (Londyn, Wielka Brytania); s. 11 - M. Popiel, DRUŻYNA HARCERSKA ZAŁOŻONA PRZEZ KOŁO „RODZINA WOJSKOWA” W BYDGOSZCZY

 Pobrań: 2827
   
 

NR 3 [11] listopad 2007 r., ROK III
TREŚĆ: s. 2 - M. Popiel, WIKTOR FRANTZ (1904–1980). OSTATNI REDAKTOR LWOWSKIEGO SKAUTA - DOKOŃCZENIE; s. 6 - W. Kukla, SKAUT. CZASOPISMO ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO NA WSCHODZIE 1942–1946 (JEROZOLIMA, PALESTYNA); s. 10 - M. Popiel, POMNIK ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO W TARNOWIE; s. 11 - D. PNIEWSKA, POLONEZ NA 340 PAR – CZYLI WRAŻENIA Z DNIA POLSKIEGO NA 21 JAMBOREE; s. 14 - A. F. Baran, HARCERSTWO W KAZACHSTANIE (1996-2006). 5 TYSIĘCY KILOMETRÓW OD WARSZAWY

 Pobrań: 2352
   
 

NR 2 [10] czerwiec 2007 r., ROK III
TREŚĆ: s. 1 - R. Petelenz-Łukasiewicz, NA ZLOT - wiersz; s. 2 - Od redakcji, SŁÓW KILKA…; s. 3 - M. Popiel, WIKTOR FRANTZ (1904–1980). OSTATNI REDAKTOR LWOWSKIEGO SKAUTA, cz. 2; s. 6 - J. C. Grześkowiak-Matejkowa, NA PRZEŁAJ (Lusaka, Północna Rodezja, Afryka 1946); s. 8 - W. Kukla, JOANNA C. GRZEŚKOWIAK MATEJKOWA - biogram; s. 9 - M. Miszczuk, Z KRZYŻEM HARCERSKIM W PERSJI - ROK 1942; s. 12 - M. Popiel, hm. TADEUSZ PAWŁOWSKI - WSPOMNIENIE; s. 13 - M. Miszczuk, WŁADYSŁAWA SEWERYN-SPŁAWSKA, INSTRUKTORKI ORGANIZACJI HARCEREK ZHP POZA KRAJEM PO DRUGIEJ WOJNIE ŚWIATOWEJ, Londyn 2004; s. 15 - M. Popiel, NADYMANY PINOKIO Z LEJKIEM W USTACH… (Polski znaczek pocztowy na 100 lecie Światowego Skautingu)

 Pobrań: 3292
   
 

NR 1 [9] marzec 2007 r., ROK III
TREŚĆ: s. 1 - R. Petelenz-Łukasiewicz, ZEW - wiersz; s. 2 - Od redakcji, SŁÓW KILKA…, ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE; s. 3 - M. Popiel, WIKTOR FRANTZ (1904–1980). OSTATNI REDAKTOR LWOWSKIEGO SKAUTA, cz. 1; s. 6 - W. Kukla, SPÓJNIK TERENOWY 1959–1979 (ELIZABETH, NEW JERSEY, USA); s. 9 - M. Miszczuk, HARCERSKA AKCJA „SZUKAJCIE PRZYJACIÓŁ" SZKOCJA, ANGLIA 1941–1944 cz. 1; s. 12 - M. Popiel, JAN BARCZYŃSKI - WSPOMNIENIE

 Pobrań: 3401
   
 

NR 4 [8] grudzień 2006 r., ROK II
TREŚĆ: s. 1 - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE; s. 2 - Od redakcji, SŁÓW KILKA…; s. 3 - M. Miszczuk, JAN ROSSMAN ps. Wacek, cz. 4 (dokończenie); s. 6 - W. Kukla, POŻEGNANIE ZNICZA (Bethlehem, Connecticut USA); s. 7 - W. Kukla, KRONIKA HARCERSKA (Chicago Illinois USA); s. 10 - M. Miszczuk, HARCERZE W 1 DYWIZJI PANCERNEJ PSZ; s. 13 - M. Popiel, CZASOPISMA HARCERSKIE W ZBIORACH BIBLIOTEKI IM. W. STEFANYKA WE LWOWIE; s. 15 - M. Popiel, PODRÓŻ OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AP

 Pobrań: 4630
   
 

NR 3 [7] październik 2006 r., ROK II
TREŚĆ: s. 1 - M. Popiel, PIEŚŃ PAMIĘCI; s. 2 - Od redakcji, SŁÓW KILKA…; s. 3 - M. Popiel, KASIA MICHAŁEK - WĘDROWNICZKA; s. 6 - W. Kukla, NA TROPIE. PISMO MŁODZIEŻY HARCERSKIEJ (LONDYN, ANGLIA); s. 8 - L. Dall, GIMNAZJUM NR 1 W ZAKOPANEM OTRZYMAŁO IMIĘ OLGI I ANDRZEJA MAŁKOWSKICH; s. 9 - J. Krężel, JÓZEF BIELECKI - WSPOMNIENIE; s. 10 - M. Miszczuk, WŁADYSŁAWA SEWERYN-SPŁAWSKA, HARCERKI W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. POCZĄTKI I OSIĄGNIĘCIA W KRAJU ORAZ LATA 1939-1949 POZA KRAJEM, LONDYN 1993 - RECENZJA; s. 11 - J. Krężel, MAŁGORZATA JAROSIŃSKA, HARCERSTWO ŻEŃSKIE I RUCH ZUCHOWY W RZESZOWIE (1912-1939), RZESZÓW 2005 - RECENZJA; s. 12 - A. Piotrowska, GŁOSY CZYTELNIKÓW; s. 13 - M. Popiel, HARCERSKI MUNDUR Z KATOWIC; s. 15 - M. Popiel, TARNOWSKIE OBCHODY 95-LECIA SKAUTINGU NA ZIEMIACH POLSKICH

 Pobrań: 5976
   
  NR 2 [6] 23 kwietnia 2006 r., ROK II
TREŚĆ: s. 1 - J. Kościelski, PIEŚŃ RYCERSKA; s. 2 - Od redakcji, SŁÓW KILKA…; s. 3 - M. Miszczuk, JAN ROSSMAN ps. Wacek, cz. 3; s. 8 - M. Popiel, CZASOPISMA HARCERSKIE; s. 9 - W. Kukla, M. Miszczuk, KRÓTKI ZARYS DZIEJÓW HARCERSTWA NA OBCZYŹNIE W LATACH 1912-2004; s. 13 - A. Obuchowski, O SKAUTINGU NA AŁTAJU; s. 14 - F. Dębski, SULIMCZYK. MIESIĘCZNIK DAWNYCH INSTRUKTORÓW HARCERSKICH (Kraków); s. 15 - M. Miszczuk, LILIJKA HARCERSKA cz. III
 Pobrań: 8251
   
  NR 1 [5] 22 lutego 2006 r., ROK II
TREŚĆ: s. 1 - OGNISKA JUŻ DOGASA BLASK - pieśń; s. 2 - Redakcja, SŁÓW KILKA…; s. 3 - M. Miszczuk, JAN ROSSMAN ps. Wacek, cz. 2; s. 10 - W. Kukla, OGNISKO HARCERSKIE. Kwartalnik Starszyzny Harcerskiej (Londyn); s. 14 - W. Kukla, BIULETYN Ogólnopolski Klub Autorów i Dokumentalistów opracowań historii harcerstwa - GNIEZNO 2000, Warszawa, Polska; s. 16 - M. Popiel, s.s. CHAOUIA cz. 2
 Pobrań: 4454
   
 

NR 4, grudzień 2005 r., ROK I
TREŚĆ: s. 1 - L. Rydel, BETLEEM POLSKIE - wiersz; s. 2 - Redakcja, ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE; s. 3 - M. Miszczuk, JAN ROSSMAN ps. Wacek, cz. 1; s. 10 - W. Kukla, WICI HARCERSKIE KANADY (Toronto, Ontario, Kanada); s. 14 - J. Bukowski, HARCERSKI SENATOR; s. 16 - M. Popiel, s.s. CHAOUIA

 Pobrań: 2807
   
 

NR 3, wrzesień 2005 r., ROK I
TREŚĆ: s. 1 - A. Słonimski, ROZMOWA Z CISZĄ - wiersz; s. 2 - Redakcja, SŁÓW KILKA...; s. 3 - M. Popiel, hm. ppłk ZYGMUNT LECHOSŁAW SZADKOWSKI; s. 7 - W. Kukla, BOGU I OJCZYŹNIE Biuletyn duszpasterstwa harcerstwa na Białorusi; s. 10 - M. Miszczuk, HARCERSKA LILIJKA cz. II

 Pobrań: 3221
   
 

NR 2, lipiec 2005 r., ROK I
TREŚĆ: s. 1 - J. Lam, MARSZ SOKOŁÓW - wiersz; s. 2 - Redakcja, SŁÓW KILKA...; s. 3 - M. Popiel, KAZIMIERZ WYRZYKOWSKI (1868-1935); s. 5 - M. Popiel, OTWARCIE CMENTARZA ORLĄT LWOWSKICH 24 czerwca 2005 r.; s. 6 - W. Kukla, WIADOMOŚCI HARCERSKIE/ZNICZ (USA); s. 10 - M. Miszczuk, HARCERSKA LILIJKA; s. 16 - M. Popiel, FOTOGRAFIE ODNALEZIONE PO LATACH

 Pobrań: 3354
   
 

NR 1, 23 kwietnia 2005 r., ROK I
TREŚĆ: s. 1 - Anonim, NIE BYŁO CUDU - wiersz; s. 2 - Redakcja, SŁÓW KILKA...; s. 3 - M. Miszczuk, WACŁAWA BŁAŻEJEWSKIEGO Bibliografia harcerska; s. 8 - W. Kukla, WSPÓŁCZESNA PRASA HARCERSKA WYDAWANA POZA KRAJEM - OGÓLNE INFORMACJIE BIBLIOGRAFICZNE; s. 10 - WĘZEŁEK. PISMO INSTRUKTOREK (Londyn); s. 16 - M. Popiel, KOLEJNY NUMER

 Pobrań: 2774
   


Strona działa na serwerze firmy


ZETO SA. Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych Tarnów